بر اساس رتبه بندی محور ارزیابی عمومی در دوره ارزیابی سال1399 رقم خورد؛ کسب رتبه عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سطح نهایی محور توسعه دولت الکترونیک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سطح نهایی محور توسعه دولت الکترونیک، بر اساس رتبه بندی محور ارزیابی عمومی در دوره ارزیابی سال1399 توانست کسب رتبه عالی را از آن خود نماید.

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

ادامه خبر

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

ادامه خبر

آرشیو اخبار