گالری تصاویر: تجلیل از 15 کارمند ایثارگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس