به ریاست دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور معاونین، روسای گروه و جمعی از کارشناسان سازمان انجام گرفت؛ تشکیل جلسه کمیته پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

جلسه کمیته پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به ریاست دکتر حسن نوروزی رییس این سازمان و با حضور مهندس عبدالحمید سنگی معاون آمار و اطلاعات، دکتر سید حمیدرضا طبیبی سرپرست معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و جمعی از مشاورین، روسای گروه و کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف تشکیل شد.

🔹روز شنبه مورخ 10‏‏/7‏‏/1400

📊روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۴۰۰/۰۷/۱۰