دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در نشست با کارکنان حوزه مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان تاکید کرد: ضرورت بهره وري بهينه از وقت و امكانات دولت براي خدمات رساني بهتر به مردم در نظام اداري

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز دوشنبه مورخ 1400/02/06در جمع کارکنان حوزه مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان گفت: برنامه ريزي و امانتداري دو مولفه اصلی كارکنان حوزه اداری و مالی براي خدمت رساني بهتر در سازمان است.

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

ادامه خبر

تقدیر رئیس خزانه داری کل کشور از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس درخصوص شناسایی اموال مازاد

تقدیر رئیس خزانه داری کل کشور از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

ادامه خبر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جمع 10 نفر از بازنشستگان قدیمی این سازمان عنوان کرد: تجربیات بازنشستگان، چراغ راه کارکنان در سال های پیش رو است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: بازنشستگان حق بزرگی بر گردن جامعه دارند و سلامت و نشاط آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

ادامه خبر

آرشیو اخبار